header
 
     
  創科博覽2016
2016/09/30
 
     
  設計與科技科 / STEM學會  
 
 
  於2016年9月30日,設計與科技科及STEM學會舉辦創科博覽2016參觀活動,是次參觀展出了中國在不同科技範疇的科研成果。
 
   
 
 
活動大合照
 
參展作品 – 航拍無人機系統
 
 
 
參展作品 –航拍無人機模型
 
參觀一刻
 
 
參展作品 –大型航拍無人機
 
同學們細閱港珠澳大橋工程資料
 
 
港珠澳大橋工程模型
 
中國自主研發的高速
 
 
深海潛艇 - 蛟龍號
 
深海作業工具
 
 
完結後的大合照