header
 
     
  校友分享會
30-11-2016
 
     
  升輔組  
 
 
  今年邀請了五位校友回來向學弟妹介紹不同的職業,當中包括有全職運動員、見習飛機司、酒店廚師、工程及財務分析等。
 
   
 
 
校友分享
 
 
 
校友分享
 
 
校友分享
 
 
校友分享
 
與彭校長一同大合照