header
 
     
  中一B親子義工服務活動
17-12-2016
 
     
  家校發展組及輔導組  
 
 
  由家校發展組及輔導組合辦,中一親子義工服務計劃,希望讓老師,家長及學生一同參與,除提升親子及師生關係外,藉以培養學生同理心,懂得照顧別人,培育良好品德。
 
   
 
 
獻唱聖誕歌,將福音帶給長者。
 
與長者們玩遊戲。
 
 
 
與長者們大合照