header
 
     
  東平洲考察
17-12-2016
 
     
  地理科  
 
 
  地理科是次率領中五級同學到東平洲考察,我們走過沉積岩形成的海蝕平台,又上過更樓石,過了斬頸洲,留下汗水,但獲益良多,也留下青春美好時光。
 
   
 
 
在海蝕平台上合照,腳下的是頁岩。
 
攀上更樓石
 
 
 
攀上另一個更樓石
 
前面是大海啊~~
 
 
累了
 
要互相合作才能完成是次考察
 
 
斬頸洲
 
倩影
 
 
型到一個點!