header
 
     
  1617摘星獎賞計劃:海洋公園聰明八爪班「大熊貓之旅」
25-01-2017
 
     
  輔導組  
 
 
  同學們透過互動地學習大熊貓和小熊貓的生活習性及保育知識。
 
   
 
 
導師在館內講解大熊貓的飲食習性。
 
可愛的小熊貓表現十分活躍。
 
 
 
導師於課室中介紹大熊貓的生活特性。
 
同學運用顯微鏡觀察竹子被大熊貓進食及消化前後的分別。
 
 
同學透過觀察動物頭骨的模型辨別其飲食習性。
 
可近距離接觸大熊貓的糞便,同學感到既害怕又興奮。
 
 
同學從問答遊戲中學習保育知識。
 
大合照