header
 
     
  領袖生遠足活動
02-02-2017
 
     
  訓導組 – 領袖生  
 
 
  本校領袖生隊於新年期間進行遠足活動以收鍛鍊毅力及強身健體之效。並透過活動以融凝本校領袖生隊的團隊精神。
 
   
 
 
活動大合照(一)
 
活動大合照(二)
 
 
 
山頂環迴步行徑
 
開心遠足去
 
 
1’2’3’—“笑”.
 
1’2’3’—“一齊笑”.
 
 
1’2’3’— 大合照“笑”
 
遠望香港
 
 
大霧中的香港
 
和古蹟的合照
 
 
古蹟認識 – 舊總督山頂別墅守衛室
 
舊總督山頂別墅小休
 
 
舊總督山頂別墅小休
 
古蹟認識 – 舊總督山頂別墅(一)
 
 
古蹟認識 – 舊總督山頂別墅(二)
 
古蹟認識 – 舊總督山頂別墅(三)
 
 
返回終點了
 
任務完成 , 開心一聚