header
 
     
  趁墟做老闆
14-12/2/2017
 
     
  經濟科及商科  
 
 
  本校中五級修讀經濟科及商科同學於2月份參與由「學校起動計劃」舉辦的「趁墟做老闆」活動,是次活動以展銷會形式進行。同學們須自定銷售貨品種類,起草商業計劃書,物色合適供應商,攤位設計及宣傳,並於活動當天銷售產品。
 
   
 
 
校內預售活動
 
同學們準備就緒,展銷活動隨即展開。
 
 
 
同學們向顧客推廣產品
 
同學們向顧客推廣產品
 
 
銷售活動完滿結束,來個大合照。