header
 
     
  香港渣打馬拉松2017義工服務
05-02-2017/12-02-2017
 
     
  本校童軍EKR1072  
 
 
  由香港業餘田徑總會主辦之渣打香港馬拉松2017,有超過30個國家之精英運動員,連同本港約7萬3千名長跑好手競逐此項比賽。本旅團有幸成為這項國際盛事之大會義務工作人員,實在機會難得。
 
   
 
 
各隊員忙於為參賽領取選手包
 
雖然忙,但都拍攝一下。
 
 
 
開心的午餐
 
午餐過後,繼續工作
 
 
選手包派發完畢後影張大合照
 
 
隊員在零晨已經開始服務
 
開始服務前拍一張大合照