header
 
     
  中五級班際攻防箭
26/4/2017
 
     
  課外活動組  
 
 
  一年一度中五級班際攻防箭比賽已順利完成,同學們互相支持互相補足才是勝利的關鍵  
   
 
 
同學們參加女子組定靶挑戰賽
 
5B班主任也樂在其中
 
 
 
同學們參加男子組定靶挑戰賽
 
對戰挑戰賽一觸即發
 
 
5A班大合照
 
5B班大合照
 
 
5C班大合照
 
5D班大合照