header
 
     
  基督少年軍遠足章
06/5/2017
 
     
  本校基督少年軍  
 
 
  由馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學出發,途經鴨仔山東方徑、光明頂,步行邵氏清水灣片廠巴士站乘車返港鐵寶琳站解散。  
   
 
 
出發時在校園大合照
 
隊員開始登山
 
 
 
導師講解如何透過地圖找出本次遠足路徑
 
隊員中途休息及協助清理垃圾
 
 
小休後隊員繼續登山
 
在全程最高處合照留念
 
 
終點至邵氏清水灣片廠巴士站對面。導師檢討全程隊員表現及通知隊員在指定日期前完成個人遠足報告。