header
 
     
  香港紅十字會賣旗日義工服務
13/5/2017
 
     
  本校紅十字會  
 
 
  本校有75位同學參與是次紅十字會全港賣旗日,獲頒發「積極參與團體獎」,一同支持紅十字會人道工作  
   
 
 
出發前由陳秀慧主任及鄧毅恆團長講解費旗注意事項
 
一同支持紅十字會人道工作
 
 
出發前大合照