header
 
     
  畢業禮
19/5/2017
 
     
  教務組  
 
 
  馬錦明慈善基金 馬陳端喜紀念中學
第13屆畢業禮
 
   
 
 
典禮開始前
 
典禮開始前
 
 
 
主禮嘉賓團及老師進場
 
祈禱及讀經
 
 
聖公會林護紀念中學 陳加恩校長訓勉
 
頒獎及授憑
 
 
畢業生代表致辭、校長致謝
 
薪火相傳及頌讚
 
 
獻唱
 
自由拍照