header
sidebar
 
 
 
 

header
 

 

2010-2011校外比賽獎項

中文
2010年校際朗誦比賽
5D 蕭沛汶
良好
2D 梁雯雯
良好
2C 何添順
良好
2B 吳偉中
良好
2B 凌以恆
良好
6B 陳政浩
優良
3D 洪健威
優良
5A 馮紫恩
優良
4E 梁敏盈
優良
4E 梁芷玲
優良
3C 文昕
優良
3C 何曉桐
優良
「積極人生 ? 健康家庭」口號創作比賽
5B 伍善琦
中學組季軍

 

English
62nd Hong Kong Schools English Speech Festival
2A Lai Mei Yi
Merit
2A Leung Chi Ki
Merit 4th place
2B Lau Wai Ching
Merit
2D Leung Man Man
Merit
2D Yuen Wing Ki
Merit
3D Chan Wing Shan
Merit
4C Chan Man Yee
Merit
4C Yang Tsz Ching
Merit
4D Lai Hin Chun
Merit 4th place
4E Wong Gerry
Merit
5B Ho Hon Hung
Merit
6A Lau Pui King
Merit 3rd place
6A Li Wing Tung
Merit
6B Ou-Yong Hok Lam
Merit
6B Poon Vivien
Merit
6B Wong Ka Wai
Merit
2A Ma Ka Yan
Proficiency
2B Tang Yee Ki
Proficiency
3B Hui Man Yiu
Proficiency
3B Yick Ka Chun
Proficiency
4C Chan Ka Lai
Proficiency
4C Shek Wing Yiu
Proficiency
5D Tse Siu Fai
Proficiency
6A Li Ka Wai
Proficiency
6B Wong Chi Ho
Proficiency
Harvard Book Prize 2011
6B Poon Vivien
1st prize
6A Luk Fei Man
2nd prize
6B Law Cheuk Yin
3rd prize

 

普通話
2010年校際朗誦比賽
5D 戴嘉雯
良好
1C 廖琪琪
良好
2B 吳偉中
良好
2B 凌以恆
良好
第四屆全港學生公開朗誦比賽
4E 梁敏盈
優良獎
第七屆當代作家詩文朗誦比賽
3A 尹智豪
亞軍
3C 蔡和珍
季軍
第十一屆全港學界普通話傳藝比賽
5D 黃思珊
獨唱組季軍
5D 許嫣兒
獨唱組優良獎
5D許嫣兒、5D黃思珊、7B梅靖康
合唱組季軍
4E 梁敏盈、4E 謝天祺、4E陳思穎
合唱組優良獎

 

中史科
「辛亥革命歷史意義」徵文比賽
5A 潘敏華
高級組優異獎

 

設計與科技科
香港工程挑戰賽2010

4D 王崇、4D陳伯琛、4E郭朗軒、5C李浩鏗、5D彭耀基

季軍

 

經濟科、商業與會計科
花旗集團財智星級爭霸戰

5C 何偉仁

最佳投資口號創作優異獎

 

視藝科
正向心理四格漫畫
3C 施炫旭
嘉許狀
3C 黃永鏗
嘉許狀
3C 陳毅泉
嘉許狀
3C 邱愷婷
嘉許狀
3C 文昕
嘉許狀
3C 何曉桐
嘉許狀
3C 李元達
嘉許狀
3D 林淑欣
嘉許狀
4D 莊雅楓
嘉許狀
4D 劉詠琳
嘉許狀
4D 鍾綺婷
嘉許狀
4E 楊智銘
嘉許狀

 

體育科
男子室內划艇

4E 劉浩正、5D 羅榮新、3A 施長威、5D 謝紹輝、5C 郭錦森、4A 許彥歡、3A 尹智豪、3C 趙國傑、5D 李君朗、4D 黎顯臻、6B 村松孝真、4B 何沅其、4E 何耀華、3D 黃家傑、4B 韋建立、2A 梁嘉俊

男甲冠軍

5C 馮芷韻、5B 馬安琪、5D 許秀雅、4D 鄧可晴、5A 李依蔓、5D 林曉婷

女甲冠軍